Stretnutia s minulosťou – Výsledky pamiatkového výskumu v Thurzovom dome

L’événement Heritage Education Hidden Treasures Monuments
Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovaquie
Show on the map
22 Septembre 2021
Aperçu

V rámci podujatia "Stretnutia s minulosťou" v septembri vystúpi realizátor pamiatkového výskumu v Thurzovom dome. Vo svojej prednáške predstaví výsledky svojho výskumu ako aj jeho priebeh. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť absolvovať v závere prednášky aj prehliadku domu s komentárom k vybraných sondám priamo od výskumníka Michala Šimkovica.

Ordre du jour

Address
Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovaquie

48.7351155, 19.1455954