Научна конференция на РБ „Любен Каравелов“

L’événement Heritage Education
площад „Княз Александър Батенберг“, Старият център, Русе, Bulgarie
Show on the map
30 Septembre 2021
Aperçu

Научна конференция на тема: „Промените в глобалния свят и новите решения“.

Address
площад „Княз Александър Батенберг“, Старият център, Русе, Bulgarie

43.844330827398, 25.94816830866