Country profile

Serbia

Contact
Mr. Luka MRKOBRADA
National Coordinator for Serbia

Connect with us via:

Vue d'ensemble

European Heritage Days -
Дани европске баштине

Theme for 2022: Sustainable Heritage

Theme for 2021:
Cultural Heritage for Everyone - (Heritage: All-Inclusive) -
„Kulturno nasleđe za sve“ (Nasleđe: All Inclusive) -
„Културно наслеђе за све“ (Наслеђе: All Inclusive)

Dates: 15 September - 15 October 2021

 

У оквиру овогодишње манифестације „Дани европске баштине“у Београду на тему:“   „Наслеђе за све“ - „Нeritage: All Inclusive“-  припремљени су  бројни  програми промоције разноврсног, материјалног и нематеријалног  наслеђа, бесплатни за посетиоце, и то у највећем броју  у другој половини септембра и првој  половини октобра.

Дани европске баштине у Београду обележавају се у организацији града Београда-Градске управе, Секретаријата за привреду, надлежног за послове туризма и Организационог одбора образованог решењем градоначелника и око стотину непосредних организатора програма. У сарадњи са секретаријатима надлежним за културу, заштиту животне средине, образовање и дечју заштиту, спорт и омладину, социјалну заштиту, установама, TOБ-ом, градским општинама, удружењима,  припремљен је велики број програма у свакој од тих области и у условима Ковид 19, уз поштовање прописаних мера надлежних органа и поштовање датих препорука.

Припремљени су и бројни садржаји доступни публици у дигиталној форми (виртуелне туре, изложбе и каталози у електронској форми, филмови, видео материјали, тв емисије, снимљене представе, квизови знања и сл.).

Програми се реализују на читавој територији града као и свих претходних година од почетка одржавања манифестације у Београду. Користећи расположиве ресурсе, партнерство и сарадњу, градске општине: Земун, Вождовац, Врачар,  Младеновац, Савски венац, Гроцка,  Барајево, Сурчин и друге,  музеји, центри за културу, удружења и други организатори, припремили су: изложбе, презентације, разгледања са водичима, предавања, представе, радионице, квизове знања, такмичења, видео пројекције, дечје програме, пројекције филмова и др.

Приређен је велики број дечјих програма имајући у виду да је посебно важно упознавање деце и младих са значајем наслеђа и могућностима презентације, посебно коришћењем савремене технологије. Сви организатори су позвани да воде рачуна о доступности програма за особе са инвалидитетом и свих традиционално недовољно заступљених и маргинализованих група.

Највећи број програма је у области културе и туризма имајући у виду да је у Београду сконцентрисано драгоцено културно и споменичко наслеђе од значаја за читав регион, али и више од 44 заштићених природних добара који су и овом приликом обухваћени бројним програмима. У складу са могућностима, за посетиоце своја врата отварају градска здања и други простори који током године нису доступни за публику.

Манифестација доприноси промоцији разноврсног наслеђа али и обогаћивању туристичке понуде Београда и атрактивности Београда као дестинације. 

Сви су позвани: организатори програма да дају максималан допринос да програми буду доступни за што шири круг посетилаца и  да буду одговорни, да се програми реализују уз поштовање прописаних мера надлежних органа и датих препорука, посетиоци - да уживају у програмима и науче што више о баштини, медији - да забележе и поделе информацију, знање, причу о богатом и разноликом материјалном и нематеријалном наслеђу.
 

Additional information
Mr Luka Mrkobrada
Department for Cultural Heritage
Ministry of Culture of the Republic of Serbia
BELGRADE
SERBIA